Naše industrije

Veleprodaja hemikalija

IMPULS HEMIJA je direktan uvoznik i distributer mnogih hemikalija koje se koriste na domaćem tržištu, najznačajnije od njih su:

NAZIV HEMIKALIJEFORMULACAS BROJ
Hlorovodonična kiselina 31-33%HCl7647-01-0
Natrijum-hipohlorit, vodeni rastvor 120-150 g/l akt.hloraNaOCl7681-52-9
EDTA (tetranatrijum-etilendiamintetraacetat hidrat)C10H12N2Na4O864-02-8
Limunska kiselina monohidrat (E330)C6H8O7•H2O5949-29-1
Sumporna kiselina, 96%H2SO47664-93-9
Natrijum-hidroksid, ljuspice (kaustična soda, masna soda)NaOH1310-73-2
NaOH u tečnom stanju, 49±1%, tečna lužina (E524)NaOH1310-73-2
Formalin, 37%CH2O50-00-0
Fosforna kiselina, 85% (food grade, E338)H3PO47664-38-2

Ostala sredstva