Naše industrije

Industrija mleka i mlečnih proizvoda

Sredstva za ovu industriju obuhvataju širok spektar proizvodnje počev od prijema i pasterizacije sirovog mleka, preko proizvodnje svih mlečnih proizvoda (kiselo-mlečni, sirevi,…) pa do skladištenja i veoma zahtevne higijene zaposlenih i radnog prostora.

Pranje i dezinfekcija u CIP sistemima i drugim uređajima u mlekarstvu

ALKALNO PRANJE

IMPULS C-40

Alkalno sredstvo na bazi natrijum-hidroksida za CIP sisteme i druga pranja. Formulacije za letnji i zimski period…

Info / Bezbednosni list

IMPULS C

Alkalno sredstvo na bazi natrijum-hidroksida sa visokoaktivnim poboljšivačima pranja. Formulacije za letnji i zimski period…

Info / Bezbednosni list

IMPULS C-PLUS

Alkalno sredstvo na bazi 35%-tnog natrijum-hidroksida sa poboljšivačima pranja, antipenušavcima i sekvestrenima…

Info / Bezbednosni list

IMPULS MLEKAL N-PLUS

Alkalno sredstvo na bazi natrijum-hidroksida sa aktivnim hlorom kao dezinficijensom. Primenljiv kod CIP pranja i pranja cisterni za mleko i drugih sudova…

Info / Bezbednosni list

RASTVORI NaOH RAZLIČITIH KONCENTRACIJA (20-50%)

Vodeni rastvori natrijum-hidroksida različitih koncentracija za više namena…

Info / Bezbednosni list

KISELO PRANJE

IMPULS MLEKAL

Kiselo sredstvo na bazi 50%-tne azotne kiseline, idealno za CIP sisteme i druge sudove…

Info / Bezbednosni list

AZOTNA KISELINA 56-59%

Vodeni rastvor azotne kiseline za sve CIP sisteme i druge sudove…

Info/ Bezbednosni list

IMPULS MLEKAL A-PLUS

Kiselo sredstvo na bazi azotne i fosforne kiseline, sekvestrena i PHMB kao dezinficijensom. Primenljiv kod CIP pranja i pranja cisterni za mleko i drugih sudova…

Info / Bezbednosni list

IMPULS acido-CIP

Kiselo sredstvo na bazi smeše azotne i fosforne kiseline sa ukupnim kiselinama od 48-50%, idealno za sve CIP sisteme…

Info / Bezbednosni list

IMPULS PS-75

Kiselo sredstvo na bazi 75%-tne fosforne kiseline sa visokoaktivnim poboljšivačima pranja, antipenušavcima i sekvestrenima…

Info / Bezbednosni list

DEZINFEKCIJA

IMPULS PEROX

Dezinficijens na bazi stabilizovane 15%-tne persirćetne kiseline i vodonik-peroksida. Brza i efikasna dezinfekcija. Biorazgradljivo…

Info / Bezbednosni list

IMPULS Cl

Dezinficijens na bazi natrijum-hipohlorita (aktivnog hlora) 120 g/l za CIP sisteme i ručne dezinfekcije…

Info / Bezbednosni list

IMPULS OXIGEN-10

Dezinficijens na bazi stabilizovanog 30%-tnog vodonik-peroksida. Za CIP sistem, ambalažu i dr. Biorazgradljivo…

Info / Bezbednosni list

Spoljašnji tretmani

AKTIVNA PENA SA DEZINFEKCIJOM

IMPULS PEN-A

Alkalna aktivna pena sa dezinfekcijom. Izuzetno pogodna za nanošenje penomatima na sve površine. Uklanja organske naslage…

Info / Bezbednosni list

IMPULS PEN-K

Kisela aktivna pena sa dezinfekcijom. Izuzetno pogodna za nanošenje penomatima na sve površine. Uklanja kamenac…

Info / Bezbednosni list

RUČNA PRANJA I DEZINFEKCIJE

IMPULS DF

Tečno sredstvo za ručno pranje sa dezinfekcijom. Pogodno za sve vrste površina i opreme. Na bazi aktivnih materija sa biocidom…

Info / Bezbednosni list

IMPULS TS

Koncentrovano peneće sredstvo za ručno pranje izuzetno zaprljane opreme u prehrambenoj industriji. Vrlo efikasno uklanja životinjske i mlečne masnoće.

Info / Bezbednosni list

IMPULS UNI

Praškasto umereno alkalno sredstvo za spoljašnja ručna pranja (odmašćivanja)…

Info / Bezbednosni list

IMPULS MLEKAL-D

Praškasto umereno alkalno sredstvo za spoljašnja ručna pranja sa dezinfekcijom…

Info / Bezbednosni list

IMPULS D

Tečno sredstvo za ručne dezinfekcije svih vrsta površina i opreme i za dez-barijere.
Biocid – BAC…

Info / Bezbednosni list

Lična higijena zaposlenih

IMPULS TEČNI SAPUN ANTISEPTIK

Tečni sapun za prehrambenu industriju sa dugotrajnim biocidnim dejstvom…

Info / Bezbednosni list

IMPULS POLISEPT

Tečnost za brzu dezinfekciju ruku bez ispiranja. Dezinfikuje i neguje kožu ruku…

Info / Bezbednosni list

IMPULS MULTIAKTIV PLUS

Praškasti deterdžent za industrijsko pranje rublja u prehrambenoj industriji…

Info / Bezbednosni list

Tehnološke vode

REGENERACIJE JONSKIH SMOLA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za regeneraciju katjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za regeneraciju anjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

DEZINFEKCIJA PIJAĆE VODE

IMPULS Cl

Dezinficijens na bazi natrijum-hipohlorita (aktivnog hlora) 120 g/l za dezinfekciju voda za piće, pranje i prehrambene proizvode…

Info / Bezbednosni list

KONDICIONIRANJE KOTLOVSKIH I RASHLADNIH VODA

IMPULS NATRIJUM-SULFIT

Hvatač slobodnog kiseonika u kotlovskim vodama u vidu 19%-tnog rastvora…

Info / Bezbednosni list

IMPULS TRINATRIJUMFOSFAT

Inhibitor korozije u kotlovskim vodama. Stabilizovani rastvor trinatrijumfosfata.

Info / Bezbednosni list

Otpadne vode

NEUTRALIZACIJA OTPADNIH VODA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za neutralizaciju alkalnih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za neutralizaciju kiselih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

HEMIJSKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

IMPULS KOAGULANT FH

Koagulant na bazi 40%-tnog feri hlorida. Pogodan i za otpadne i za pijaće vode…

Info / Bezbednosni list

POLIALUMINIJUM HLORID (PAC)

Stabilizovan rastvor polialuminijum-hlorida (PAC) za koagulaciju otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

ORGANSKI FLOKULANTI

Katjonski i anjonski, tečni i čvrsti flokulanti za hemijsko prečišćavanje otpadnih voda. Poliakrilatni polimeri…

Info / Bezbednosni list

Pomoćna sredstva

RASHLADNA SREDSTVA

IMPULS B-40

Rashladna tečnost na bazi propilen-glikola i inhibitora korozije. Tačka mržnjenja -35°C – spremno za punjenje. Za prehrambenu industriju – nije otrovno.

Info / Bezbednosni list

IMPULS B-100

Rashladna tečnost na bazi propilen-glikola i inhibitora korozije. Koncentrat koji se razblažuje pre punjenja. Za prehrambenu industriju – nije otrovno.

Info / Bezbednosni list

IMPULS ANTIFROGEN

Rashladna tečnost na bazi etilen-glikola i inhibitora korozije. Koncentrat koji se razblažuje pre upotrebe.

Info / Bezbednosni list

IMPULS ANTIFROGEN-25

Rashladna tečnost na bazi etilen-glikola i inhibitora korozije. Tačka mržnjenja -25°C – spremno za punjenje.

Info / Bezbednosni list

SREDSTVA ZA TUNELSKE PASTERIZATORE

IMPULS WWS

Reguliše pH vrednost i sprečava taloženje kamenca u zoni tople vode pasterizatora. Na bazi neorganske kiseline i fosfonskih kiselina (>20%)…

Info / Bezbednosni list

IMPULS D

Tečno sredstvo za dezinfekciju u pasterizatorima.
Biocid – BAC…

Info / Bezbednosni list

Ostala sredstva