Naše industrije

Prerada voća i povrća

Prerada voća i povrća obuhvata: proizvodnju konzerviranih voćnih i povrćnih prerađevina (džemovi, kompoti, ajvari i druga zimnica), pakovanje svežeg voća i povrća, sušenje i drugi fizički tretmani.

Pranje i dezinfekcija opreme

AKTIVNA PENA SA DEZINFEKCIJOM

IMPULS PEN-A

Alkalna aktivna pena sa dezinfekcijom. Moguća primena penomatima ili ručno.
Uklanja organske naslage (ugljene hidrate, proteinem masti)…

Info / Bezbednosni list

IMPULS PEN-K

Kisela aktivna pena sa dezinfekcijom. Moguća primena penomatima ili ručno.
Uklanja kamenac…

Info / Bezbednosni list

RUČNI TRETMANI

IMPULS DF

Tečno sredstvo za ručno pranje sa dezinfekcijom. Pogodno za sve vrste površina i opreme (trake, stolovi…). Na bazi aktivnih materija sa biocidom…

Info / Bezbednosni list

IMPULS KT

Praškasto jako alkalno sredstvo za pranje izuzetno jakih zaprljanja (nakon kuvanja) opreme od nerđajućeg čelika…

Info / Bezbednosni list

IMPULS UNI

Praškasto umereno alkalno sredstvo za spoljašnja ručna pranja (odmašćivanja) podova, zidova i drugih čvrstih površina…

Info / Bezbednosni list

DEZINFEKCIJA

IMPULS PEROX

Dezinficijens na bazi stabilizovane 15%-tne persirćetne kiseline i vodonik-peroksida.
Brza i efikasna dezinfekcija svih površina i opreme. Biorazgradljivo…

Info / Bezbednosni list

IMPULS Cl

Dezinficijens na bazi natrijum-hipohlorita (aktivnog hlora) 120 g/l za dezinfekciju svih površina i za pripremu vode…

Info / Bezbednosni list

IMPULS D

Tečno sredstvo za ručne dezinfekcije svih vrsta površina i opreme i za dez-barijere.
Biocid – BAC…

Info / Bezbednosni list

Lična higijena zaposlenih

IMPULS TEČNI SAPUN ANTISEPTIK

Tečni sapun za prehrambenu industriju sa dugotrajnim biocidnim dejstvom…

Info / Bezbednosni list

IMPULS POLISEPT

Tečnost za brzu dezinfekciju ruku bez ispiranja. Dezinfikuje i neguje kožu ruku…

Info / Bezbednosni list

IMPULS MULTIAKTIV PLUS

Praškasti deterdžent za industrijsko pranje rublja u prehrambenoj industriji.

Info / Bezbednosni list

Ostala sredstva