Naše industrije

Energetika

  • Rashladne tečnosti (prehrambene i klasične)
  • Regeneracija jonskih smola koje služe za pripremu kotlovke i rashladne vode
  • Kondicioniranje kotlovskih i rashladnih voda
Rashladne tečnosti

IMPULS B-40

Rashladna tečnost na bazi propilen-glikola i inhibitora korozije.
Tačka mržnjenja -35°C – spremno za punjenje. Za prehrambenu industriju – nije otrovno.

Info / Bezbednosni list

IMPULS B-100

Rashladna tečnost na bazi propilen-glikola i inhibitora korozije. Koncentrat koji se razblažuje pre punjenja. Za prehrambenu industriju – nije otrovno.

Info / Bezbednosni list

IMPULS ANTIFROGEN

Rashladna tečnost na bazi etilen-glikola i inhibitora korozije. Koncentrat koji se razblažuje pre upotrebe.

Info / Bezbednosni list

IMPULS ANTIFROGEN-25

Rashladna tečnost na bazi etilen-glikola i inhibitora korozije.
Tačka mržnjenja -25°C – spremno za punjenje.

Info / Bezbednosni list

Regeneracija jonskih smola

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za regeneraciju katjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info /Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za regeneraciju anjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

Kondicioniranje kotlovskih i rashladnih voda

IMPULS NATRIJUM-SULFIT

Hvatač slobodnog kiseonika u kotlovskim vodama u vidu 19%-tnog rastvora…

Info / Bezbednosni list

IMPULS TRINATRIJUMFOSFAT

Inhibitor korozije u kotlovskim vodama. Stabilizovani rastvor trinatrijumfosfata…

Info / Bezbednosni list

IMPULS D

Biocid za rashladne vode…

Info / Bezbednosni list

Ostala sredstva